Rundering

Vi sikrer at alle vinduer, døre, porte mv. er lukkede og aflåst forsvarligt. Desuden at der ikke er tegn på indbrud, hærværk eller optræk hertil. Overvåger at der ikke opholder sig uvedkommende personer på området.

Det er vigtigt at der er nogen som husker at slukke/lukke for el, vand og døre. Dette er med til at mindske risikoen for at der opstår brand eller vandskader.

​Det vil på sigt give en virksomhed besparelser, da mange virksomheder i dag kører i døgndrift.