Detailhandel

En detailhandel-vagt dækker over et relativt stort område. Arbejdsopgaverne dækker over butiksdetektivopgaver, dataindsamling, videoovervågning af lagre og kundeområder mv.